Zarząd ROD Nad Grzepnicą


Bożena Krasińska - Prezes Zarządu

Jerzy Korobejko - v-ce Prezes Zarządu

Teresa Maciejska-Pietrzak - Skarbnik

Jerzy Jakuszczonek - Sekretarz

Włodzimierz Licbarski - Członek Zarządu